Zabytki Supraśla

Pobazyliański zespół klasztorny należący obecnie do Cerkwi prawosławnej z XVI-XIX w.

Najcenniejszym zabytkiem Supraś­la była obronna cerkiew pod wezw. Zwiastowania NMP, zbudowa­na w latach 1503 – 1511 w stylu go­tycko-bizantyjskim. W latach 1939 – 1940 została zdewastowana przez stacjonujące tu wojska sowieckie, a następnie w 1944 roku wysadzona przez wojska niemieckie. Obecnie jest odbudowana.

Pałac opatów wzniesiony został w latach 1635 – 1685. W XVIII wie­ku znajdowała się tu drukarnia i bib­lioteka ojców bazylianów. W refekta­rzu i kaplicy pałacowej mieści się obecnie Punkt Muzealny, w którym eksponowane są m. in. fragmenty fresków, ocalonych po wojnie z ruin cerkwi oraz swoją siedzibę ma Muzeum Ikon.

Brama – dzwonnica z 1752 ro­ku zamyka dziedziniec klasztorny od strony zachodniej.

„Dom Ogrodnika” (zwany również Starą Pocztą) przy katakumbach z połowy XVIII w. z łamanym dachem krytym gontem.

Kościół poewangelicki, obecnie Rzymsko katolicki p.w. Matki Boskiej Królowej Polski z 1885 r. Wzniesiony na planie prostokąta, z elementami neogotyckimi w architekturze. Fasadę wieńczy ośmioboczna wieża.

Cmentarz pounicki, obecnie rzymskokatolicki, z końca XVIII w.

Cmentarz poewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, z II połowy XIX w.

Neogotycka kaplica-mauzoleum Buchholtzów na cmentarzu poewangelickim z 1904r.

Klasycystyczne mauzoleum Zachertów na cmentarzu poewangelickim z 1885.

Kościół Rzymskokatolicki p.w. Trójcy Świętej wybudowany w latach 1861-1863, na planie prostokąta, z wnętrzem jednonawowym zamkniętym absydą ołtarzową. W 1902 r. dobudowano wieżę.

Cmentarz prawosławny z XIX/XX w. z kaplicą św. Jerzego Zwycięscy z 1901 r.

Park miejski zwany saskim pozostałość po bazyliańskim założeniu ogrodowo-parkowym z połowy XVIII w.

Zespół pałacowy Buchholtzów, obecnie Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, z XIX/XX w. Został wzniesiony przez Adolfa Buchholtza w latach 1892-1903 przy placu targowym. Jest to budynek jednopiętro­wy, w kształcie litery L, w stylu ek­lektycznym, z wyraźnymi wpływami architektury neorenesansowej z prze­wagą ornamentyki secesyjnej.

Zespół fabryczny Jansenów, obecnie internat LSP, z połowy XIX w.

Domy tkaczy usytuowane przy ulicy 3-ego Maja z połowy XIX w. Są to budynki drewniane, kryte dachami naczółkowymi, z sie­nią na przestrzał.

Dom Ludowy z 1934 r.

Dworek bpa Jaworowskiego zwany Białym Dworkiem, obecnie PKPK, z 1822 r.

Sanatorium Czerwonego Krzyża, obecnie Państwowy Dom Dziecka z ok. 1913 r.

Zespół fabryk Zacherta na Zajmie z II połowy XIX w., obecnie zakład Pinea.

Wieża ciśnień fabryki Cytrona z końca XIX w.

Supraski System Wodny położony między miasteczkiem, a gruntami wsi Cieliczanka, na który składają się: kanał, grobla, staw młynowy z XVI lub początku XVII w.

Specjalnie nie umieszczamy szczegółowych zdjęć w/w zabytków, atrakcji naszego malowniczego miasteczka, abyście mogli Państwo je podziwiać w rzeczywistości, gdyż zdjęcia nie oddają ich uroku.

Podziel się na:
  • Drukuj
  • Dodaj do ulubionych
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks